Kök Hücre – Fibrocell Gençlik Aşısı Hücrelerinizde

(Fibrocell Otolog Fibroblast Hücresel Doku Yenileme Sistemi)

 

1. FibroCell nedir?

Hastanın kendi hücrelerinden elde edilen, zamanın etkilerini geriye çeviren Otolog Fibroblast Hücresel Tedavi yöntemidir.

Özellikle kaza ya da doğumda meydana gelen doku kayıpları, kronik yaralar, akne, izler,  kırışıklık amaçlı estetik uygulama alanlarında Avrupa ve Amerika’da sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.

Otolog fibroblast hücre tedavisi dermatoloji alanında oldukça önem kazanan uygulamalardan bir tanesidir.

2. Neden FibroCell ?

FibroCell, zamanı geriye çeviren bir HÜCRESEL TEDAVİ yöntemidir. Kendi hücrelerinizden elde edildiğinden alerji riski minimumdur.

3. Kullanım alanları nelerdir?

•   Mezoterapi ile yapılabilecek yüz yenileme ( Facial rejuvenation ) uygulamalarında

•   Akne veya suçiçeği gibi rahatsızlıklar sonrası oluşan çukurların doldurulmasında

•   Dudakların dolgunlaştırılmasında

•   Yüzdeki kırışıklıkların giderilmesinde kullanılır.

•  Kapanmayan kronik yaraların tedavisinde

•  Yanık, geçirilmiş cerrahi ya da travmaya bağlı oyukluk ve nedbelerin tedavisinde

4. Avantajları nelerdir?

•    Toksik değildir.

•    Kalıcı ve uzun etkilidir.

•    Karsinojenik değildir.

•    Teratojenik değildir.

•    Alerjik değildir.

•    Hayvansal hastalık oluşturma riski yoktur.

•    Yeterince elastiktir.

•    Enjekte edildiği yerden başka yerlere kaymaz.

•    Herkeste aynı etkilidir.

•    Güvenlidir.

5. Fibrocell Uygulama

Hastanın güneş görmemiş kulak arkasından ya da kol içinden steril şartlarda ve bölgesel olarak uyuşturularak  mercimek tanesi büyülüğünde 1 adet doku parçası alınır. Parça çok özel  koşullarda soğuk zincir ile tam donanımlı laboratuvara gönderilir ve üretime alınır. Parçayla beraber aynı gün, kişiden kan da alınır. Kişinin doku parçası kendi kanından elde edilen serumla beslenir. Laboratuvarda üretilip çoğaltılan hücreler  bir miktar sıvının içinde,2şer hafta arayla toplam 3 kez, kişinin tedavi edilmek istenen bölgelerine çok küçük ve ince iğnelerle enjekte edilir.

6. Yanetkileri Nelerdir?

Hastanın kendi hücrelerinden hazırlandığı için bilinen bir yanetkisi  yoktur. Hamileler üzerinde bir çalışma yapılmadığından dolayı hamilelerin uygulama dışında tutulması daha uygundur.

Sıklıkla Karşılaşılan Sorular

a)      Fibroblastların üretimi ne kadar sürer?

Hastanın hücre kalitesine bağlı olarak yaklaşık 4-6 hafta kadar bir süre alır.

 

b)     Uygulama sonrası ilk etkileri ne kadar sürede görülür ?

Hastaya bağlı olarak değişebilmekle birlikte ilk etkiler 2. enjeksiyondan sonra yani 3–4 hafta içinde görülür. Fakat ilk enjeksiyondan hemen sonra da gözle görülebilir etki gördüğümüz hastalar da mevcuttur.

 

c)      Uygulamanın etki süresi ne kadardır?

Otolog fibroblast enjeksiyonu iyileşmenin dereceli olarak 12 aya kadar arttığı dinamik ve canlı bir protein tamir sistemi sunar. Bu iyileşme uzun sürelidir ve bilim adamlarının araştırmalarına göre 4,5 yıldan sonra bile iyileşmede bir bozulmaya rastlanmaz.

 

d)     Diğer yöntemlerden farkları nelerdir?

  • Dolgu malzemeleri özellikle cilt kırışıklıklarında kısa vadede geçici bir dolgunluk sağlarken, otolog fibroblast enjeksiyonu bir tedavi yöntemi olarak cilt kırışıklıklarının yok edilmesinde etkili fakat dolgu malzemelerine nazaran daha uzun vadede etki gösteren bir yöntemdir. Otolog fibroblast hücre tedavisi uygulaması dolgu malzemeleri ile karıştırılmamalıdır.
  • Operasyon gerektirmeksizin bu teknik yüzdeki çevresel defektlerde kalıcı iyileşme gösteren, güvenilir şekilde kullanılan ve nerdeyse % 0 alerjik reaksiyon gösteren bir yöntemdir.
  • Bu yöntem, özel bir kültür yöntemi ile otolog canlı fibroblast hücre hattı oluşturmak için hastadan alınan küçük bir biyopsi gerektirir. Sayısal olarak çoğaltılan bu canlı otolog fibroblastlar hastanın direk olarak derialtına enjekte edilerek burada sürekli bir protein tamir sistemi oluştururlar. Son bulgular yüz çevresinde en az 12 aydan 48 aya kadar ölçülebilir bir iyileşme olduğunu göstermektedir. Bu çalışmalardaki analizler fibroblast enjeksiyonunun kolajen artışını sağladığını ve bununla birlikte dermal kolajenin kalınlığını ve yoğunluğunu da artırdığını kanıtlamaktadır.
  •  

Referanslar:

  1. Watson Deborah et al, Autologous Fibroblasts for Treatment of Facial rhytids and Dermal Depressions. Arch. Facial Plastic Surg. 1999; 1: 165-170
  2. Weiss Robert et al, Autologous Cultured Fibroblast Injection for Facial Contour Deformities: A Prospective, Placebo Controlled, Phase III Clinical Trial: Dermatol Surgery 2007; 33:263-268
  3. Boss W. K.et al, Autologous Cultured Fibroblasts as Cellular Therapy in Plastic Surgery. Clinics in Plastic Surgery Volume 27 No:4 Oct 2000: 613-626